Grote variatie met grote gevolgen?

Histopathologische gradering van het mammacarcinoom

Perspectief
Carmen van Dooijeweert
Inge O. Baas
Ivette A.G. Deckers
Elsken van der Wall
Paul J. van Diest
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5441
Abstract

Voor kankerpatiënten met een solide tumor speelt de beoordeling van het tumorweefsel door de patholoog een cruciale rol in de therapeutische besluitvorming. Dat geldt zeker ook voor een invasief mammacarcinoom in een vroeg stadium, waarbij de beoordeling van de histopathologische gradering van het tumorweefsel onder andere van belang is voor het stellen van de indicatie voor aanvullende chemo- of hormoontherapie. Maar hoe betrouwbaar is dit classificatiesysteem?

Al langer suggereren – vaak kleine – studies dat de reproduceerbaarheid van de gradering van het invasief mammacarcinoom in studieverband op zijn hoogst matig is.1-4 Dat wil zeggen: verschillende pathologen geven vaak een andere graad aan dezelfde tumor. Dit kan grote klinische gevolgen hebben voor de individuele patiënt, gezien de rol die de tumorgraad speelt in de klinisch besluitvorming.5 De scores van vooral buisvorming en kernatypie zijn onderhevig aan subjectiviteit. Ook één meer of minder getelde mitose kan één punt meer of minder opleveren, en daarmee een andere tumorgraad.

Grote variatie in de gradering

Onlangs analyseerden wij de pathologieverslagen van ruim 33.000 patiënten die in de periode 2013-2016 een operatie ondergingen vanwege een invasief mammacarcinoom, zonder neoadjuvante behandeling. Daarbij maakten wij gebruik van gegevens uit het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA). In deze omvangrijke patiëntenpopulatie toonden wij aan dat – ook in de dagelijkse praktijk – een aanzienlijke…

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Utrecht. Afd. Pathologie: dr. C. van Dooijeweert, arts-onderzoeker; prof.dr. P.J. van Diest, patholoog. Afd. Medische Oncologie: dr. I.O. Baas en prof.dr. E. van der Wall, internisten-oncologen. Stichting PALGA, Houten: dr. I.A.G. Deckers, epidemioloog.

Contact C. van Dooijeweert (c.vandooijeweert@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Carmen van Dooijeweert ICMJE-formulier
Inge O. Baas ICMJE-formulier
Ivette A.G. Deckers ICMJE-formulier
Elsken van der Wall ICMJE-formulier
Paul J. van Diest ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties