Het zijn de kleine dingen die het doen ... parvovirussen

Opinie
J.G. Kapsenberg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1686-7

Zie ook de artikelen op bl. 1691, 1702 en 1708.

Hondenliefhebbers en kattenfokkers waren in ons land eerder vertrouwd met het bestaan van parvovirussen dan de gemiddelde Nederlandse medicus. Het feline parvovirus (FPV) is sedert 1965 bekend. Het is de verwekker van een zeer infectieuze ziekte die officieel feline panleukopenie heet, maar beter bekend is als eenvoudig dè katteziekte.1 Vooral jonge katjes zijn vatbaar als de bescherming door van de moeder verkregen antistoffen is verdwenen. Karakteristiek voor het ziektebeeld is een aantasting van organen met zich actief delende cellen, zich uitend als pancytopenie en enteritis. Omstreeks 1978 verspreidde zich over de gehele wereld een infectieuze diarree onder honden, waarvan de verwekker een tevoren onbekend, aan FPV verwant parvovirus bleek te zijn.2 Ook bij de hond behoort een ernstige leukopenie tot het ziektebeeld. Vergelijkbare, maar niet identieke parvovirussen zijn aangetroffen bij knaagdieren, runderen en varkens.

Soms kan men…

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.

Dr.J.G.Kapsenberg, medisch microbioloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties