Is het verantwoord dat patiënten zichzelf griepvaccin toedienen?

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:429

VRAAG 2A. In het Farmacotherapeutisch kompas 1998 wordt met betrekking tot griepvaccins gesteld: ‘Allergische reacties (inclusief shock) kunnen niet worden uitgesloten’. Is het in dit licht verantwoord het griepvaccin aan de patiënt mee te geven, opdat deze het zichzelf thuis kan toedienen? (Denk aan diabetespatiënten die gewend zijn insuline in te spuiten.) Of moet er bewaking zijn voor het geval dat er een anafylactische reactie optreedt?

Indien het antwoord luidt dat dit niet verantwoord is, volgen direct een tweede en een derde vraag:

VRAAG 2B. Is het dan wel verantwoord het griepvaccin thuis aan een (bejaarde) patiënt toe te dienen en spoedig daarna weg te gaan?

VRAAG 2C. Is het wel verantwoord het griepvaccin op de praktijk aan patiënten toe te dienen die direct daarna het pand verlaten?

Indien het antwoord op deze vragen eveneens ontkennend is, constateer ik dat huisartsen met een logistiek probleem van enige omvang zitten opgescheept…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties