Het tentbed: hoe staan de zaken?

5 jaar later
Pieter W. Molleman
Machteld P.D. Zoomer-Hendriks
Roland B. Wetzels
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5605
Abstract

Hoe staat het met de nieuwe technieken die een aantal jaren geleden in het NTvG werden beschreven? Behoren zij inmiddels tot de gangbare medische praktijk of is het enthousiasme getemperd?

Rectificatie

Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:

In dit artikel staat onder het kopje ‘Welke indicaties zijn er inmiddels?’ de zin: ‘Wanneer patiënten het bed niet meer herkennen als veilige plaats om te rusten, lijkt dat ook een argument tegen de toepassing van een tentbed.’ Dit is onjuist. Als mensen hun bed niet meer herkennen als een veilige plek om te slapen, is dat juist wél een indicatie voor een tentbed.

Samenvatting

Gezien de hardnekkigheid en complexiteit van probleemgedrag bij een deel van de patiënten met dementie, schrijven artsen vaak langdurig psychofarmaca voor. De behoefte aan psychosociale interventies bij patiënten met dementie en psychische of psychiatrische problematiek blijft groot en zijn volgens de bestaande richtlijnen over probleemgedrag de behandeling van eerste keus. 5 jaar geleden schreven we dat het tentbed aan deze behoefte leek te kunnen voldoen. Het blijft onze ervaring dat bij patiënten die in het tentbed verzorgd worden, binnen enkele weken psychofarmaca afgebouwd of zelfs gestopt kunnen worden. Wij pleiten in dit artikel nogmaals voor meer wetenschappelijk onderzoek naar niet-medicamenteuze interventies bij probleemgedrag.

Auteursinformatie

FPC Pompestichting, Nijmegen: drs. P.W. Molleman, klinisch neuropsycholoog (tevens: Radboudumc, Nijmegen). Sensire, locatie de Ooiman, Doetinchem: drs. M.P.D. Zoomer-Hendriks, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts psychogeriatrie. ZZG Zorggroep, Wijchen: dr. R.B. Wetzels, specialist ouderengeneeskunde.

Contact P.W. Molleman (pietermolleman@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Pieter W. Molleman ICMJE-formulier
Machteld P.D. Zoomer-Hendriks ICMJE-formulier
Roland B. Wetzels ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties