Het teentourniquetsyndroom
Open

Casuïstiek
23-12-1997
V.J.M. Leferink en J.M. Klaase

Bij 2 jongetjes van 4 maanden en 1 meisje van 2 maanden waren 1 of 2 tenen rood en oedemateus, terwijl bij 1 jongetje van 3 weken 1 teen necrotisch was geworden. Bij de eerstgenoemde 3 kinderen waren de aangedane tenen omwikkeld met een haar; die werd onder narcose verwijderd, waarna herstel volgde. Bij het laatstgenoemde kind was amputatie door de basisfalanx noodzakelijk. Het teentourniquetsyndroom is een voornamelijk bij zuigelingen voorkomende aandoening, waarbij strangulatie van tenen met circulair aanwezig vreemd materiaal zoals een haar of draad leidt tot oedeem en verder toenemende insnoering. Bij tijdige behandeling treedt een goed herstel op. Uitgestelde of onvolledige behandeling kan leiden tot necrose, waarna amputatie noodzakelijk kan zijn.