Zeldzaam, maar niet vergeten

Het syndroom van Lemierre

Man voelt aan keel
Krista L. Parlevliet
Imro N. Vlasveld
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6235
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Het syndroom van Lemierre is een zeldzaam ziektebeeld met verschillende klinische en microbiologische criteria. Het betreft vaak gezonde adolescenten die zich bij verschillende specialisten presenteren met veelvoorkomende en meestal onschuldige klachten, zoals koorts en keelpijn. Onbehandeld kent het syndroom een hoge mortaliteit.

Casus

Wij zagen een 19-jarige man op de SEH met een septische shock, nadat hij een aantal dagen koorts en keelpijn had gehad. Bij aanvullend onderzoek was er sprake van een tromboflebitis van de V. jugularis met multipele longabcessen op basis van Fusobacterium necrophorum, passend bij het syndroom van Lemierre. De patiënt werd tijdelijk opgenomen op de intensive care en is na behandeling met antibiotica en therapeutische antistolling volledig hersteld.

Conclusie

Bij patiënten met koorts en keelpijn dient het syndroom van Lemierre overwogen te worden, een zeldzame aandoening die de laatste tientallen jaren in frequentie toeneemt. Vroegtijdige herkenning is van groot belang om complicaties en mortaliteit te reduceren.

Auteursinformatie

Martini Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Groningen: drs. K.L. Parlevliet, arts-assistent in opleiding tot longarts; drs. I.N. Vlasveld, internist-infectioloog.

Contact K.L. Parlevliet (k.l.parlevliet@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Krista L. Parlevliet ICMJE-formulier
Imro N. Vlasveld ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Geachte collegae,

U beschrijft een zeldzame ernstige complicatie van een vaak voorkomend probleem, namelijk acute keelpijn. In uw artikel suggereert u het gebruik van de crp sneltest om tijdig antibiotica te kunnen geven. De NHG standaard adviseert dit in het geheel niet te doen. In de besproken casus had het wellicht kunnen helpen de patient i.v.m. zijn kortademigheid eerder te herbeoordelen. 

Nico Schouten, huisarts, Schouten en Versteeg , huisartsenpraktijk

Hartelijk dank voor de reactie over onze opmerking over de rol van de CRP sneltest in relatie tot het wel of niet geven van antibiotica. Het is inderdaad zo dat in de NHG standaard van acute keelpijn er geen rol is toebedeeld voor een CRP sneltest, laat staan om daar consequenties aan te verbinden. We hadden denk ik explicieter moeten verwijzen naar de NHG standaard acuut hoesten waarbij de hoogte van het CRP wel van toegevoegde waarde kan zijn (niet leidend) in de inschatting van een (bacteriële) pneumonie/BLWI.  We zijn het helemaal met u eens dat kortademigheid (en dus de kliniek) een symptoom is geweest om hem wellicht te herbeoordelen.

Krista Parlevliet en Imro Vlasveld