Het Stimuleringsprogramma Gezondheidsonderzoek (SGO). XII. Evaluatie van het deelprogramma 'Gezondheidszorgonderzoek-Experimentele kaderopleiding huisartsen'

Perspectief
M.M. van Rees-Wortelboer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:974-7
Abstract

Samenvatting

In het kader van het Stimuleringsprogramma Gezondheidsonderzoek (SGO) is binnen het deelprogramma ‘Gezondheidszorgonderzoek’ de ‘Experimentele kaderopleiding huisartsen’ opgezet. Doel van de kaderopleiding was een beperkt aantal geselecteerde huisartsen een zodanige voor de huisartsgeneeskunde relevante klinische en medisch-wetenschappelijke expertise te doen verkrijgen dat zij op grond daarvan een leidende rol zouden kunnen (gaan) spelen in de ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde.

Zeven gepromoveerde huisartsen volgden een door henzelf samengesteld opleidingsprogramma van 2-3 jaar, waarin zij actief participeerden in binnen- en buitenlandse (poli)klinische patiëntenzorg.

Mede op basis van de opgedane ervaringen in het SGO-programma is een landelijke Kaderopleiding Huisartsen ontwikkeld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Auteursinformatie

Secretariaat Stimuleringsprogramma Gezondheidsonderzoek (SGO), Postbus 93.120, 2509 AC Den Haag.

Mw.dr.M.M.van Rees-Wortelboer, adjunct-secretaris SGO, secretaris evaluatiecommissie.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties