Diagnostiek en behandeling

Het reuzenhemangioom in de lever

Klinische praktijk
Lisette T. Hoekstra
Matthanja Bieze
Deha Erdogan
Joris J.T.H. Roelofs
Ulrich H.W. Beuers
Thomas M. van Gulik
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A3820

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Samenvatting

  • Het leverhemangioom is een goedaardige, meestal kleine tumor, uitgaande van bloedvaten, die vaak bij toeval wordt ontdekt; reuzenhemangiomen worden gedefinieerd als hemangiomen groter dan 5 cm.

  • Differentiaaldiagnostisch kan gedacht worden aan andere hypervasculaire tumoren, zoals een hepatocellulair adenoom, hepatocellulair carcinoom, metastase van een neuro-endocriene tumor of niercelcarcinoom.

  • De diagnose wordt gesteld op grond van echografisch buikonderzoek en kan door een CT- of MRI-scan worden bevestigd.

  • Een afwachtend beleid is gerechtvaardigd bij patiënten zonder of met minimale symptomen, ook wanneer er sprake is van een reuzenhemangioom.

  • Chirurgische verwijdering van het reuzenhemangioom is alleen noodzakelijk wanneer de diagnose preoperatief onduidelijk is, of wanneer het hemangioom aanleiding geeft tot mechanische klachten of complicaties.

  • Extirpatie is de enig effectieve vorm van behandeling van het reuzenhemangioom; enucleatie heeft de voorkeur boven partiële leverresectie.

  • Een bekende complicatie van reuzenhemangiomen is het optreden van diffuse intravasale stolling, het kasabach-merrittsyndroom; interventie is dan vereist.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Chirurgie: drs. L.T. Hoekstra en drs. M. Bieze, arts-onderzoekers; prof.dr. T.M. van Gulik, chirurg.

Afd. Radiologie: dr. D. Erdogan, radioloog.

Afd. Pathologie: dr. J.J.T.H. Roelofs, patholoog.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: prof.dr. U.H.W. Beuers, mdl-arts.

Contact drs. L.T. Hoekstra (l.t.hoekstra@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 1 september 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties