De partiële leverresectie

Klinische praktijk
K.P. de Jong
E.J. Hesselink
J.S. Laméris
R.T. Ottow
O.T. Terpstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:2381-4

Zie ook de artikelen op bl. 2369, 2377 en 2385.

Patiënten met een ruimte innemend proces of met een metastase in de lever kunnen baat hebben bij een partiële leverresectie. Geschat wordt dat 5 van alle patiënten met een maligne tumor van colon of rectum voor deze ingreep wegens een levermetastase in aanmerking komt.1 Dit betekent dat in Nederland, bij een incidentie van carcinomen van colon of rectum van ongeveer 8000, ongeveer 400 partiële leverresecties per jaar zouden kunnen worden verricht. In de jaren 1984 tot 1987 bedroeg echter het totale aantal partiële leverresecties (inclusief goedaardige leveraandoeningen) 110 tot 130 per jaar (bron: Stichting Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg, Utrecht). Uit deze getallen en uit onlangs gepubliceerde enquêteresultaten blijkt dat er bij Nederlandse artsen een grote terughoudendheid bestaat ten aanzien van het verrichten van leverresecties wegens metastasen van tumoren van colon of rectum2. Hierbij komt dat een…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, Dr.Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Afd. Heelkunde: K.P.de Jong, assistent-geneeskundige; dr.E.J.Hesselink, dr.R.T.Ottow (thans: Academisch Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Utrecht) en prof.dr.O.T.Terpstra, chirurgen.

Afd. Radiologie: dr.J.S.Laméris, radioloog.

Contact prof. dr.O.T.Terpstra

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties