Het Prinses Beatrix Fonds en de derde geldstroom voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Perspectief
J.G. Kapsenberg
T. Landheer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:2138-40

Het Prinses Beatrix Fonds (PBF) werd in 1956 opgericht als ‘Poliofonds’ ter bestrijding van de kinderverlamming, die in dat jaar enkele duizenden slachtoffers maakte. Toen dankzij vaccinatie deze ziekte in ons land in principe was uitgeroeid (de laatste epidemie was in 1978), werd geleidelijk het aandachtsgebied uitgebreid met een aantal neurologische ziekten en bij de geboorte aanwezige aandoeningen (tabel 1). Alle inkomsten zijn afkomstig van collectes, legaten, erfstellingen, acties en giften van particulieren. Deze gelden worden besteed aan individuele hulpverlening, niet-individuele bijdragen (bijvoorbeeld aan patiëntenverenigingen en thans 9 vakantieverblijven) en aan wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de genoemde ziektebeelden. In de 35 jaar van zijn bestaan is inmiddels door het PBF meer dan 20 miljoen gulden aan research besteed. Op dit ogenblik wordt ongeveer 2,5 miljoen gulden per jaar voor research uitgegeven, wat neerkomt op 25 van de voor de doelstelling beschikbare gelden.

Een medische adviesraad, samengesteld uit personen…

Auteursinformatie

Medische Adviesraad van het Prinses Beatrix Fonds, Postbus 30470, 2500 GL Den Haag.

Mw.dr.J.G.Kapsenberg, medisch microbioloog (lid); dr.T.Landheer, voorzitter.

Contact mw.dr.J.G.Kapsenberg

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties