Discipline-advies geneeskunde 1994

Opinie
J.A. Knottnerus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2467-70

Bij het in kaart brengen en de kwaliteitsbeoordeling van het medisch wetenschappelijk onderzoek aan de Nederlandse universiteiten heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in het afgelopen decennium een steeds grotere rol gekregen. Een belangrijke impuls daartoe is medio jaren tachtig uitgegaan van de universiteiten met een faculteit der geneeskunde. Er was behoefte aan een onafhankelijke, samenhangende beschrijving en kwaliteitsbeoordeling van het aan de Nederlandse universiteiten verrichte medisch en gezondheidswetenschappelijk onderzoek. Daarbij zou de internationale positie van het Nederlandse onderzoek een belangrijk evaluatiemoment moeten zijn. Aan de medische faculteiten zouden dan aanbevelingen worden gedaan wat betreft eventueel wenselijke kwaliteitsbevorderende maatregelen, accentverschuivingen en zwaartepuntvorming. Dit zou het niveau, de landelijke afstemming en de doelmatigheid van het onderzoek bevorderen.

De commissie Geneeskunde van de KNAW nam deze omvangrijke taak op zich en dit leidde in 1988 tot het ‘Disciplinepnlan geneeskunde’. In de jaren daarna heeft dit document, ook indirect, belangrijke invloed…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Limburg, vakgroep Huisartsgeneeskunde, Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

Prof.dr.J.A.Knottnerus, huisarts.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties