Het presternale atheroom en de chirurgische behandeling

Klinische praktijk
S.M. Maas
J.J.A.M. Bloem
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1937-40

Dames en Heren,

Indien er na een medische behandeling een complicatie optreedt, is dit niet alleen voor de patiënt onbevredigend. Een goede behandelaar stelt zich ongetwijfeld de vraag of de complicatie had kunnen worden vermeden. Soms is een complicatie totaal onverwacht, maar soms is deze als gevolg van een bepaalde behandeling met vrij grote waarschijnlijkheid te voorspellen en had ze wellicht vermeden kunnen worden, bijvoorbeeld door het kiezen van een andere behandelwijze. Eigenlijk gaat het dan niet om een complicatie maar om een resultaat. Als een dergelijke voorspelbare, zogenaamde complicatie optreedt die niet gewenst was en had kunnen worden vermeden, kan er sprake zijn van verwijtbaar medisch handelen.

In deze klinische les stellen wij u voor aan een patiënt bij wie een presternale atheroomcyste door medisch ingrijpen een steeds groter probleem werd. Dit had voorzien kunnen worden en de behandelaar had beter behoren te weten. Het betreft hier een geschiedenis…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

S.M.Maas, assistent-geneeskundige; prof.dr.J.J.A.M.Bloem, plastisch chirurg.

Contact prof.dr.J.J.A.M.Bloem

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

M.M.
Groenendijk-Huijbers

Utrecht, september 1994,

Bij de Klinische les van Maas en Bloem over de behandeling van hypertrofische littekens en keloïden (1994;1937-40), mis ik het toepassen van zalfverbanden met Lasonil-zalf, een combinatie van heparinoïden en hyaluronidase. Het is bekend dat deze zalf, vooral door het enzym hyaluronidase, transcutaan bindweefselwoekering stopt en nieuw bindweefsel tot verdwijnen brengt. Met behulp van deze zalf heb ik littekens, zoals afgebeeld in figuur 1 van het artikel, zien schrompelen tot onbeduidende streepjes. Van Lasonil, en in mindere mate van Hirudoid, wordt deze werking door de fabrikanten ook beschreven. Het is mij niet bekend of chirurgen hiervan gebruik maken. Het is een langzaam resorptieproces, dat enkele weken vergt. Ook kan men deze zalven gebruiken voor het laten verdwijnen van peesknobbeltjes in de buigpezen van de hand en voor het afremmen van wildgroei in de apeneurosis palmaris (Dupuytren-contractuur). Het effect laat zich versterken door het gelijktijdig appliceren van een hyperemie-verwekkende zalf zoals Midalgan forte.

M.M. Groenendijk-Huijbers