Het 'postvirale vermoeidheidssyndroom' of de 'myalgische encefalomyelitis'

Opinie
F.G.I. Jennekens
J. van Gijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:999-2

Zie ook het artikel op bl. 997.

Kan een virusinfectie aanleiding geven tot een syndroom met de kenmerken van chronische, abnormale vermoeibaarheid en spierpijn, soms in combinatie met verminderde geheugenfunctie en emotionele labiliteit? Deze vraag duikt telkens weer op sedert zich enkele tientallen jaren geleden een geheimzinnige reeks van gebeurtenissen heeft voorgedaan in een groot Londens ziekenhuis.1

Op 13 juli van het jaar 1955 meldden een afdelingsarts en een verpleegster van het Royal Free Hospital in Hampstead zich ziek. Hun toestand was zodanig dat zij ter observatie werden opgenomen. In de daarna volgende twee weken werden 70 personeelsleden slachtoffer van dezelfde ziekte; aangezien het klaarblijkelijk ging om een zich snel verbreidende infectieuze aandoening, werd het gehele ziekenhuis op 25 juli gesloten, en pas op 5 oktober heropend. In deze periode hadden zich verschijnselen van de ziekte voorgedaan bij 12 patiënten die ten tijde van het uitbreken van de epidemie…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, vakgroep Neurologie, Nicolaas Beetsstraat 24, 3511 HG Utrecht.

Afd. Neuromyologie: prof.dr.F.G.I.Jennekens, neuroloog.

Afd. Neurologie: prof.dr.J.van Gijn, neuroloog.

Contact prof.dr.F.G.I.Jennekens

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties