Het opsporen van mogelijke patiënten met chronisch obstructieve longziekte onder rokers in de huisartspraktijk; een dwarsdoorsnedeonderzoek

Onderzoek
C.P. van Schayck
J.M.C. Loozen
E. Wagena
R.P. Akkermans
G.J. Wesseling
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:208-12
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan van de doelmatigheid van opsporing van personen met een verhoogd risico op COPD en bepalen van de vereiste investering in tijd en geld.

Opzet

Dwarsdoorsnedeonderzoek.

Methode

In 2 semi-plattelandshuisartspraktijken in Zuidoost-Nederland werden 651 willekeurig geselecteerde personen van 35-69 jaar onderzocht. Rokers die geen medicijnen voor longaandoeningen gebruikten, werd gevraagd een korte klachtenvragenlijst in te vullen. De longfunctie werd door getrainde praktijkassistenten gemeten met behulp van een mobiele spirometer. De kosten in termen van tijd en geld werden bepaald.

Resultaten

Van de 201 rokers zonder longmedicatie (124 vrouwen en 77 mannen; gemiddeld 46,7 jaar) bliezen er 169 een te beoordelen stroom-volumecurve. Van deze 169 personen hadden er 30 (18; 95-BI: 12-24) een FEV1 < 80. Van de 64 rokers die ‘chronisch hoesten’ rapporteerden, hadden er 17 (27; 95-BI: 16-39) een FEV1 < 80. Andere klachten hadden geen hogere voorspellende waarde. De kans op FEV1 < 80 was groter in hogere leeftijdsgroepen. Gemiddeld nam een longfunctiemeting 4 min tijd van de praktijkassistenten. De directe kosten bedroegen € 5,– tot € 10,– per opgespoorde roker met een FEV1 < 80.

Conclusies

De opsporing van rokers met een FEV1 < 80 in de huisartspraktijk kon worden uitgevoerd door hiertoe opgeleide praktijkassistenten. Hoesten en een hogere leeftijd waren de belangrijkste risico-indicatoren.

Auteursinformatie

Universiteit Maastricht, Onderzoeksinstituut ExTra, Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

Prof.dr.C.P.van Schayck, epidemioloog.

Academisch Ziekenhuis, Maastricht.

Capaciteitsgroep Huisartsgeneeskunde: J.M.C.Loozen, huisarts; E. Wagena, gezondheidswetenschapper.

Afd. Pulmonologie: dr.G.J.Wesseling, longarts.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Huisartsgeneeskunde, Nijmegen.

R.P.Akkermans, statisticus.

Contact prof.dr.C.P.van Schayck (onno.vanschayck@hag.unimaas.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties