Het nuttig effect van serologische screening op syfilis in de zwangerschap in de regio Amsterdam, 1991-1995

Onderzoek
J. Bont
I. Cairo
G.J.J. van Doornum
R.A. Coutinho
O.P. Bleker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2312-5
Abstract

Samenvatting

Doel

Evaluatie van de resultaten van screening van zwangeren op syfilis in de regio Amsterdam.

Opzet

Beschrijvend onderzoek en kosten-batenanalyse.

Methoden

In 1991-1995 stuurden artsen en verloskundigen uit de regio Amsterdam sera van zwangere vrouwen voor onderzoek naar syfilis naar het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GG&GD). Bij alle monsters met een positieve Treponema pallidum-hemagglutinatieassay(TPHA)-uitslag én een bevestigende testuitslag werd de inzender in het jaar van de screening telefonisch of schriftelijk benaderd met de vraag welke diagnose bij de betreffende vrouw was gesteld. De verzameling van deze gegevens was in handen van de sociaal-verpleegkundigen van de geslachtsziektenpoliklinieken te Amsterdam. De kosten van laboratoriumonderzoek en controle van de kinderen werden vergeleken met de baten van door antibiotische behandeling voorkómen speciale opvang en scholing.

Resultaten

Er werden 54.344 sera ingezonden (bereik binnen de stad Amsterdam: 87,4). Bij 81 vrouwen (0,15) waren alledrie de luesreacties positief. Van hen waren 37 reeds adequaat behandeld. Bij 24 vrouwen, van wie de meesten een buitenlandse nationaliteit hadden, werd als gevolg van de screening een behandeling ingesteld: bij 10 voor vroege infectieuze syfilis en bij 14 voor latente syfilis van onbepaalde duur. Hierdoor werden naar schatting 5-6 gevallen van congenitale syfilis voorkomen. De kosten en baten verhielden zich als 1:15.

Conclusie

Continuering van screening op syfilis tijdens de zwangerschap in de regio Amsterdam blijft zinvol.

Auteursinformatie

Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, divisie Volksgezondheid en Milieu, Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam.

Academisch Medisch Centrum, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Amsterdam.

Prof.dr.O.P.Bleker, gynaecoloog.

Contact Mw.J.Bont, co-assistent; mw.I.Cairo, dermato-venereoloog; dr.G.J.J. van Doornum, medisch microbioloog; prof.dr.R.A.Coutinho, medisch microbioloog-epidemioloog

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties