Het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde; een kwaliteitsinstrument voor preventie en onderzoek

Klinische praktijk
R.A. Hira Sing
R. Rodrigues Pereira
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:2409-14
Abstract

Samenvatting

- Het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK) is een activiteit van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, ondergebracht bij TNO Preventie en Gezondheid.

- Het NSCK beoogt (a) op populatieniveau inzicht te krijgen in de verbreiding van zeldzame en nieuwe aandoeningen bij de jeugd (0-18 jaar) en (b) wetenschappelijk onderzoek te bevorderen gericht op achtergronden, aard en prognose en op behandeling en preventie van de gemelde aandoeningen.

- Iedere maand wordt aan alle klinisch werkzame kinderartsen een meldingskaart opgestuurd met maximaal 10 te signaleren aandoeningen. De respons ligt rond de 90.

- De gegevens uit de registratie kunnen leiden tot preventie van de aandoening (primaire preventie) of tot preventie van de gevolgen (secundaire preventie).

- Het systeem levert informatie voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor het gezondheidsbeleid en is tevens een instrument voor wetenschappelijk onderzoek.

Auteursinformatie

TNO Preventie en Gezondheid, NSCK, Postbus 2215, 2301 CE Leiden.

Medisch Centrum Rijnmond-Zuid, locatie Clara, afd. Kindergeneeskunde, Rotterdam.

R.Rodrigues Pereira, kinderarts (tevens: TNO Preventie en Gezondheid, NSCK, Leiden).

Contact Prof.dr.R.A.Hira Sing, kinderarts-jeugdarts

Verantwoording

Namens het bestuur van het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK), waarvan de leden aan het einde van dit artikel staan vermeld.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties