Het myelodysplastische syndroom

Klinische praktijk
W. Sizoo
A. Hagenbeek
B. Löwenberg
M.B. van 't Veer
K. Sintnicolaas
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1658-61

Zie ook het artikel op bl. 1649.

Inleiding

Het myelodysplastische syndroom – ook wel preleukemie genoemd – wordt gekenmerkt door één of meer cytopenieën in het bloed en door kwalitatieve afwijkingen van de verschillende bloedcellen, te zamen uitingen van een maligne aandoening van de hematopoëtische stamcel. In het beenmerg worden daarbij als typerende afwijkingen gevonden overmatige celrijkdom met een differentiatieremming in de verschillende cellijnen, en uitgesproken kwalitatieve afwijkingen in zowel de rode als de witte reeks, evenals in de megakaryopoëse (zie de tabel op bl. 1650 in dit tijdschriftnummer). Door de Frans-Amerikaans-Britse classificatiecommissie (FAB) zijn de verschillende ziektebeelden van dit syndroom geordend, waardoor men is gekomen tot een indeling in 5 subtypen:

1. refractaire anemie,

2. refractaire anemie met ringsideroblasten of idiopathische sideroblastische anemie = RARS of ISA,

3. refractaire anemie met exces aan blasten = RAEB,

4. refractaire anemie met exces aan blasten in transformatie = RAEBt,

5. chronische…

Auteursinformatie

Dr. Daniel den Hoed Kliniek, Postbus 5201, 3008 AE Rotterdam.

Afd. Hematologie: W.Sizoo, A.Hagenbeek, B.Löwenberg, M.B.van 't Veer, hematologen.

Bloedtransfusiedienst: K.Sintnicolaas.

Contact mw.W.Sizoo

Ook interessant

Reacties