Het metabool syndroom: beperkte meerwaarde voor de klinische praktijk

Opinie
J.M. Dekker
M. Diamant
G. Nijpels
R.J. Heine
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:855-8
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 859, 866 en 871.

Patiënten met diabetes mellitus type 2 hebben een hoog risico op hart- en vaatziekten en patiënten met hart- en vaatziekten hebben een hoog risico op diabetes mellitus type 2. Deze aandoeningen hebben een aantal risicofactoren voor hart- en vaatziekten gemeen: overgewicht, hypertensie, hyperglykemie en dyslipidemie. In 1988 suggereerde Reaven als eerste dat insulineresistentie een centrale rol speelt bij deze clustering van afwijkingen, en hij gaf het de term ‘syndrome X’.1 Daarna werd de naam veelvuldig gewijzigd en werd de lijst van factoren die deel uitmaken van het syndroom steeds langer. Door het beschikbaar komen van werkdefinities voor wat wij nu ‘metabool syndroom’ noemen, is het onderzoek sinds 1999 in een stroomversnelling gekomen.2

Definitie

Zoals in het artikel van Olijhoek et al. elders in dit nummer wordt beschreven, gaan de World Health Organization (WHO)2 en de…

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam.

Afd. Endocrinologie: mw.dr.M.Diamant, internist-diabetoloog en vasculair-geneeskundige.

Contact Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek: mw.dr.ir.J.M.Dekker, epidemioloog; hr.dr.G.Nijpels, huisarts; hr.prof.dr.R.J.Heine, internist-diabetoloog (jm.dekker@vumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties