Het magere resultaat van diëten
Open

Stand van zaken
16-07-2013
Mirjam Langeveld en J.H. (Hans) de Vries

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Endocrinologie en Metabolisme, Amsterdam.

Dr. M. Langeveld, arts-assistent endocrinologie; en dr. J.H. de Vries, internist-endocrinoloog.

Contactpersoon: dr. M. Langeveld (m.langeveld@amc.uva.nl).

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 2 maart 2013

Belangenverstrengeling

AuteurBelangenverstrengeling
Mirjam LangeveldICMJE-formulier
J.H. (Hans) de VriesICMJE-formulier