Een onbekende en onderschatte aandoening

Het lacertussyndroom

Vingeroefening
Olivier F.E. Jaquet
Ileen Domela Nieuwenhuis
J. Henk Coert
Niels W.L. Schep
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7311
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Het carpaletunnelsyndroom (CTS) is algemeen bekend. Minder bekend zijn de proximale-compressiesyndromen van de n. medianus, zoals het lacertussyndroom. De klachten van het lacertussyndroom zijn vergelijkbaar met die van het carpaletunnelsyndroom. Daardoor wordt het lacertussyndroom vaak niet herkend.

Casus

Bij een 37-jarige man werd beiderzijds CTS vastgesteld. Deze diagnose werd bevestigd met elektromyografisch onderzoek (emg), en later ook met echografisch onderzoek. De patiënt werd operatief behandeld. Vanwege persisterende tintelingen in het n.-medianusgebied onderging hij daarna nog twee keer dezelfde operatie. Bij het lichamelijk onderzoek constateerden wij een verminderde buigkracht van de duim en wijsvinger (‘tip-pinch’-test). De sensibiliteit van de proximale duimmuis en digiti 1-3 was verminderd. Ook de ‘scratch-collapse’-test was positief. Deze bevindingen duidden op proximale n.-medianuscompressie. Wij vermoedden het lacertussyndroom. Na chirurgische decompressie van de n. medianus ter plaatse van de lacertus fibrosus (aponeurose van de m. biceps brachii) verdwenen de klachten.

Conclusie

Bij patiënten met CTS-klachten die na operatieve behandeling nog steeds klachten hebben, moet gedacht worden aan proximale compressie van de n. medianus. Bij deze patiënten leiden herhaalde operaties tot overbodige zorg- en verzuimkosten. Bij lichamelijk onderzoek kan de locatie van de n.-medianuscompressie worden vastgesteld.

Auteursinformatie

Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam. Afd. Plastische Chirurgie: O.F.E. Jaquet, BSc, medisch student en onderzoeker; I. Domela Nieuwenhuis, MSc, anios. Afd. Traumachirurgie: dr. N.W.L. Schep, hand- en polschirurg. UMC Utrecht, afd. Plastische chirurgie, Utrecht: prof.dr. J.H. Coert, plastisch chirurg.

Contact I. Domela Nieuwenhuis (domelanieuwenhuisi@maasstadziekenhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dr. G.J. Sonneveld leverde de beelden die als basis dienden voor figuur 1 en 2.

Auteur Belangenverstrengeling
Olivier F.E. Jaquet ICMJE-formulier
Ileen Domela Nieuwenhuis ICMJE-formulier
J. Henk Coert ICMJE-formulier
Niels W.L. Schep ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties