Carpaletunnelsyndroom, een klinische diagnose

Klinische praktijk
Angel M.R. Schols
Roy Beekman
Jochen W.L. Cals
Nens van Alfen
Ramon P.G. Ottenheijm
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2862
Abstract

Samenvatting

Carpaletunnelsyndroom (CTS) is een klinische syndroomdiagnose. Er is geen universele referentietest voor het vaststellen van CTS.

Bij patiënten met een klinisch beeld dat voldoet aan de typische kenmerken van CTS kan de diagnose gesteld worden zonder aanvullend onderzoek. In dat geval kan de arts direct overgaan tot het bespreken van de behandelopties aan de hand van de Consultkaart CTS.

Het gebruik van provocatietests, vragenlijsten en handdiagrammen wordt afgeraden vanwege hun beperkte diagnostische waarde.

Aanvullend onderzoek is geïndiceerd wanneer een patiënt niet alle typische kenmerken van CTS vertoont of wanneer er twijfel bestaat over de diagnose. Indien beschikbaar verdient zenuwechografie de voorkeur; zenuwgeleidingsonderzoek is een goed alternatief.

Vanuit het oogpunt van kwaliteit van zorg, patiëntvriendelijkheid en efficiëntie is het aan te bevelen dat de eerste en tweede lijn afspraken maken over het zorgpad voor patiënten bij wie CTS vermoed wordt.

Auteursinformatie

Universiteit Maastricht, Care and Public Health Research Institute (CAPHRI), vakgroep Huisartsgeneeskunde: drs. A.M.R. Schols, arts-onderzoeker; prof.dr. J.W.L. Cals en dr. R.P.G. Ottenheijm, huisartsen-onderzoekers. Zuyderland Medisch Centrum, afd. Neurologie, Heerlen: dr. R. Beekman, neuroloog. Radboudumc, afd. Neurologie, Nijmegen: dr. N. van Alfen, neuroloog en klinisch neurofysioloog.

Contact A.M.R. Schols (a.schols@alumni.maastrichtuniversity.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Angel M.R. Schols ICMJE-formulier
Roy Beekman ICMJE-formulier
Jochen W.L. Cals ICMJE-formulier
Nens van Alfen ICMJE-formulier
Ramon P.G. Ottenheijm ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties