Het laatste woord over hormoonsuppletie en borstkanker?

Opinie
M.A. Rookus
F.E. van Leeuwen
J.V.Th.H. Hamerlynck
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:111-3
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 113.

Op 11 oktober jongstleden publiceerde de Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer onder leiding van prof.V.Beral in The Lancet de langverwachte resultaten van een onderzoek naar de hormoonsuppletietherapie.1 Voor deze zeer grootschalige meta-analyse werden vrijwel alle gegevens (90) die wereldwijd op dit gebied bestaan, in Oxford samengebracht en opnieuw geanalyseerd. Het onderzoek betrof 52.705 vrouwen met borstkanker en 108.411 vrouwen zonder borstkanker. Van de postmenopauzale vrouwen had 33 ooit hormoontherapie gebruikt.

Er zijn twee belangrijke bevindingen. Allereerst blijkt dat vrouwen een verhoogd risico op borstkanker lopen als zij langer dan 5 jaar hormonale suppletie gebruiken. Deze risicoverhoging loopt op naarmate de vrouwen het hormoongebruik langer continueren. Bij vrouwen die 5 jaar of langer hormoonsuppletie gebruiken, is het risico op borstkanker met 35 verhoogd (relatief risico (RR): 1,35; 95-betrouwbaarheidsinterval (95-BI): 1,21-1,49). De tweede belangrijke bevinding is dat het verhoogde risico langzaam…

Auteursinformatie

Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis-Het Nederlands Kanker Instituut, afd. Epidemiologie, Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam.

Mw.dr.M.A.Rookus en mw.dr.F.E.van Leeuwen, epidemiologen.

Academisch Medisch Centrum, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Amsterdam.

Dr.J.V.Th.H.Hamerlynck, gynaecoloog.

Contact mw.dr.M.A.Rookus

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties