Langdurige postmenopauzale hormoonsubstitutie en borstkankerincidentie: de 'Nurses' health study'

Opinie
J.V.Th.H. Hamerlynck
F.E. van Leeuwen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:759-61

Het behoeft geen betoog dat het gebruik van hormonale substitutie in de postmenopauze vele zegeningen biedt voor vrouwen die in deze derde levensfase te kampen krijgen met klachten en kwalen die het gevolg zijn van oestrogeendeficiëntie. Ook staat vast dat het gebruik van oestrogenen het risico op osteoporose en dientengevolge op invaliderende botfracturen doet afnemen. Voorts wordt langzamerhand steeds duidelijker dat ook het ontstaan van ischemische hartziekten door langdurig gebruik van oestrogenen in niet onbelangrijke mate afgeremd kan worden. Van belang is verder dat beruchte kwalijke effecten van de oestrogeensubstitutie zelf, vooral op het endometrium, door de maandelijkse toevoeging van progestagenen, volledig zijn bedwongen. Heel anders is het echter gesteld ten aanzien van de eventuele relatie tussen postmenopauzaal oestrogeengebruik en het risico op het ontstaan van borstkanker. Waarschuwingen uit de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig met betrekking tot een verhoogd borstkankerrisico bij langdurig gebruik van hormonale…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Dr.J.V.Th.H.Hamerlynck, gynaecoloog.

Antoni van Leeuwenhoek HuisHet Nederlands Kanker Instituut, afd. Epidemiologie, Amsterdam.

Mw.dr.F.E.van Leeuwen, epidemioloog.

Contact dr.J.V.Th.H.Hamerlynck

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties