Oestrogeensubstitutie na de menopauze en het risico van borstkanker; het belang van endogene risicofactoren

Opinie
C.J. Russchen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1337-9

‘le grain et le terrain’

Langdurige suppletie met oestrogene hormonen bij vrouwen na de menopauze heeft een preventief effect ten aanzien van het ontstaan van osteoporose en wellicht ook van ischemische hartziekten. Deze behandeling gaat echter gepaard met een vergroot risico van endometriumcarcinoom. Een eventueel toegenomen kans op mammacarcinoom is onderwerp van discussie gebleven. Doorgaans wordt oestrogeensubstitutie met betrekking tot het risico van borstkanker als veilig beschouwd. Bij de consensusbijeenkomst over osteoporose in 1985 werd geconcludeerd dat het normale risico van mammacarcindom door de toediening van oestrogenen niet wordt vergroot, en sindsdien is dit standpunt gehandhaafd.12

Toch zijn er de laatste jaren enkele publikaties verschenen waaruit wel een verhoogd risico van borstkanker door oestrogeensubstitutie blijkt.3-7 Hierbij komt in het algemeen naar voren dat een vergroting van het risico afhankelijk is van de duur van de behandeling en van het type en de dosis van het toegediende oestrogeen…

Auteursinformatie

Ziekenhuis De Weezenlanden, afd. Inwendige Geneeskunde, Groot Wezenland 20, 8011 JW Zwolle.

Dr.C.J.Russchen, internist.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties