Het kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

Perspectief
B.C. de Vries
J.N. Keeman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:789-91

Zie ook het artikel op bl. 781.

In 1993 publiceerde de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) de nota over het kwaliteitsbeleid ‘Van goed naar beter’, waarin opleiding, bij- en nascholing, accreditatie, richtlijnen, uitkomst van zorg en voorlichting als speerpunten van het kwaliteitsbeleid werden aangemerkt.1 In een artikel in Medisch Contact werd dit beleid besproken in samenhang met de afspraken die waren gemaakt in de zogenoemde Leidschendam-conferentie.2 Geconstateerd werd toen dat financiering van het kwaliteitsbeleid ten enenmale ontbrak en dat de in de Leidschendam-conferentie gemaakte afspraken niet haalbaar waren.

Het kwaliteitsbeleid van de NVvH heeft als doel de kwaliteit van de heelkundige zorg en van de beroepsuitoefening van de Nederlandse chirurg te bevorderen. Recente ontwikkelingen in de organisatie van de heelkunde worden in dit artikel besproken.

Differentiatie

De afgelopen decennia heeft de heelkunde zich sterk in de diepte ontwikkeld en is er een behoefte ontstaan aan meer gespecialiseerde chirurgie…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Postbus 20061, 3502 LB Utrecht.

Dr.B.C.de Vries (secretaris) en dr.J.N.Keeman (oud-voorzitter), chirurgen.

Contact dr.B.C.de Vries

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties