Honderd jaar Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. II. De ontwikkelingsgang van de Vereniging

Perspectief
P.A.M. Vierhout
J.N. Keeman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1002-5
Abstract

Samenvatting

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde werd 100 jaar geleden opgericht met als doel de heelkunde te bevorderen; vanaf 1948 was een nevendoel de belangen van de chirurgen te behartigen. De vereniging heeft zich ontwikkeld tot een actief wetenschappelijk orgaan, dat de kwaliteit van de chirurgie bewaakt, de ontwikkelingen van de chirurgie bevordert en de opleiding van de chirurgen organiseert. In de laatste 25 jaar is, ondanks een beperkte toename van het aantal chirurgen, dankzij een enorme efficiëntieslag, het aantal operaties meer dan verdubbeld. Dit heeft mede geleid tot differentiatie binnen de heelkunde, waardoor de subverenigingen binnen de heelkunde zijn ontstaan. Belangrijk in het huidige kwaliteitsbeleid zijn certificatie van klinieken, richtlijnontwikkeling, verplichte bij- en nascholing, het complicatieregister, patiëntenvoorlichting, visitatie van ook niet-opleidingsklinieken en de verplichte specialistencursus voor alle assistent-geneeskundigen in opleiding.

Auteursinformatie

Medisch Spectrum Twente, afd. Chirurgie, Enschede.

Prof.dr.P.A.M.Vierhout, chirurg.

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam.

Dr.J.N.Keeman, chirurg n.p.

Contact dr.J.N.Keeman, Herman Heijermansweg 29, 1077 WK Amsterdam (jnkeeman@xs4all.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties