Het HbA1c is een onafhankelijke voorspeller van diabetische complicaties

Nieuws
W.A. van Dop
J.B. Hoekstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:435

Het is bekend dat de afwijkende glykemische regulatie bij patiënten met diabetes mellitus sterk gecorreleerd is met het ontwikkelen van microvasculaire complicaties. Het HbA1c, het percentage hemoglobine dat irreversibel geglycosyleerd is, geldt als een goede afspiegeling van de gemiddelde glykemische regulatie gedurende de voorafgaande 6 tot 8 weken…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties