Het grote belang van tumorvrije snijvlakken bij de borstsparende behandeling

Opinie
Th. Wobbes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:9-2
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 29.

Al bijna 25 jaar is in ons land bij vrouwen met borstkanker de borstsparende behandeling een alternatief voor een gemodificeerde radicale mamma-amputatie. Indertijd uitgevoerd prospectief gerandomiseerd onderzoek heeft laten zien dat de beide behandelingsvormen tot een vergelijkbaar resultaat leiden wat betreft de overleving. In de EORTC-10801-trial was de 10-jaarsoverleving 66 voor de patiënten die een mamma-amputatie hadden ondergaan en 65 voor hen die borstsparend waren behandeld. Het lokale recidiefpercentage na de borstsparende behandeling was in die studie na 10 jaar 20 en na mamma-amputatie 12.1

Bij het opnieuw ontstaan van tumorgroei in de behandelde borst moet onderscheid gemaakt worden tussen een echt lokaal recidief enerzijds en nieuwe tumorgroei in de borst op enige afstand van de eerder behandelde primaire tumor anderzijds. Het eerste komt voor bij ongeveer 60 van de patiënten.2 De kans op hernieuwde tumorgroei in de loop der…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Heelkunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Contact Hr.prof.dr.Th.Wobbes, chirurg-oncoloog (t.wobbes@chir.umcn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties