Het geboortegewicht wordt psychosociaal bepaald

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2213

In een prospectief onderzoek zijn Paarlberg et al. bij 369 nullipare zwangeren nagegaan of externe factoren (zoals ruzies of stress in het dagelijks leven, hoeveelheid huishoudelijk werk of problemen bij het uitoefenen van het beroep) verband zouden kunnen houden met het krijgen van een kind met een laag geboortegewicht. Rekening…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties