Adrenaline bij anafylaxie: intraveneus of intramusculair toedienen?

Het gaat om de formulering, niet om de inhoud

Klinische praktijk
Mike van der Have
Douwe Dekker
Eefje M.J. Theunissen
Cathelijne Snijders
Karin A.H. Kaasjager
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1089
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Medicatiefouten zijn een veelvoorkomend probleem op de SEH.

Casus

Een 17-jarige jongen werd naar onze SEH gestuurd vanwege een anafylactische reactie op pinda’s. Vanwege diverse tekortkomingen in het zorgproces op de SEH werd adrenaline intraveneus in plaats van intramusculair toegediend, wat resulteerde in een breedcomplex-tachycardie. We analyseerden deze tekortkomingen met de ‘Prevention and recovery information system for monitoring and analysis’(PRISMA)-methode.

Conclusie

Medicatiefouten zijn veelal het gevolg van tekortkomingen in niet-technische vaardigheden, zoals communicatie en situationeel bewustzijn. Het trainen van deze vaardigheden met de methode ‘Crew resource management’ kan het aantal fouten reduceren en de patiëntveiligheid verbeteren.

Auteursinformatie

Meander Medisch Centrum, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Amersfoort.

Dr. M. van der Have, aios maag-, darm- en leverziekten.

UMC Utrecht, afd. Interne Geneeskunde, Utrecht.

Drs. D. Dekker, internist acute geneeskunde en farmacoloog; E.M.J. Theunissen, IC-verpleegkundige; prof.dr. K.A.H. Kaasjager, internist acute geneeskunde.

Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Kindergeneeskunde, Leeuwarden.

Dr. C. Snijders, kinderarts.

Contact dr. M. van der Have (m.vander.have@meandermc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Mike van der Have ICMJE-formulier
Douwe Dekker ICMJE-formulier
Eefje M.J. Theunissen ICMJE-formulier
Cathelijne Snijders ICMJE-formulier
Karin A.H. Kaasjager ICMJE-formulier
Zorgprofessionals moeten stuur weer overnemen

Ook interessant

Reacties