Zorgprofessionals moeten stuur weer overnemen

Commentaar
20-06-2017
Paul W.G. Elbers en Armand R.J. Girbes

In dit tijdschrift berichten collega Van der Have c.s. over een jongen met een anafylactische reactie.1 Hij kreeg abusievelijk adrenaline niet intramusculair maar intraveneus toegediend, gelukkig zonder blijvende schade. De auteurs beschrijven op nauwkeurige wijze hoe zij dit incident hebben geanalyseerd en hoe zij hiervan hebben proberen te leren. Dat kan als inspiratie dienen voor andere ziekenhuizen en valt daarom te prijzen.

Wat echter ook opvalt in hun analyse is dat er gebruik werd gemaakt van vele procedures, methodes en verbetermaatregelen met indrukwekkende afkortingen. Zo werd na een MIP-melding de PRISMA-analyse ingezet, waaruit onder andere bleek dat de gebruikelijke SBARR-communicatietechniek onjuist was toegepast en daarmee een latente factor werd. Uiteindelijk leidde dat tot een aanpassing in het elektronisch voorschrijfsysteem (vaak afgekort tot ‘EVS’) en tot het geven van CRM-training aan alle aiossen en verpleegkundigen.

In dit bos van managementjargon – de auteurs leggen de afkortingen overigens keurig uit – is de conclusie van de ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing