Impact van het Inspectie-rapport over patiëntveiligheid op de OK: liever teamwerk dan bureaucratie

Opinie
J.F. Lange
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2273-4
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 2270.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) stelt in haar tweede rapport over toezicht op het operatieve proces dat de patiëntveiligheid op de OK in Nederland beter moet.1 De IGZ houdt de operatieve zorg een spiegel voor, waarin zij een caleidoscopisch beeld van de OK oproept. Speciale aandacht geeft zij daarbij aan communicatie, veiligheidsborging van apparatuur en infectiepreventie. Het is voor alle betrokken geledingen van groot belang om vooral de disciplineoverstijgende essentie te blijven zien.

De operatieve zorg heeft door grote inspanningen van het veld zelf in slechts enkele eeuwen een zeer hoog peil bereikt.Toch zijn anesthesiologen, anesthesiemedewerkers, operatieassistenten en ‘snijders’ van alle disciplines zich ervan bewust dat het nog beter moet. Zij beseffen dat meer dan de helft van de ongewenste gebeurtenissen (‘adverse events’) op de OK plaatsvindt, niet alleen in Nederland, maar ook internationaal gezien. De helft hiervan is gerelateerd aan…

Auteursinformatie

Erasmus MC-Centrum, afd. Heelkunde, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.

Contact Hr.prof.dr.J.F.Lange, chirurg (j.lange@erasmusmc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties