Het etiket van de zwangerschapsduur

Commentaar
31-07-2017
A.A.E. (Eduard) Verhagen

Reacties (1)

Inloggen om een reactie te plaatsen
Nynke Weisglas-Kuperus
12-09-2017 12:22

Het belang van de zwangerschapsduur

Onlangs werd in dit tijdschrift de follow-up op twee jaar gepresenteerd van kinderen geboren na een zwangerschapsduur van 24 weken in vergelijking tot 25 weken. Dit artikel geeft feiten en cijfers. Omdat normen en waarden relevant voor de afweging wel of niet behandelen bewust niet zijn genoemd nodigt het artikel uit tot eigen interpretatie. Eduard Verhagen geeft als eerste commentaar. De resultaten van de follow-up bij 24 weken noemt hij hoopgevend. Hij pleit voor het loslaten van het etiket zwangerschapsduur. Zijn stelling is dat de grens voor wel of niet actief handelen beter kan worden vervangen door individueel beleid waarin allerlei factoren mee worden gewogen in de beslissing tot NICU behandeling. Maatwerk dus in plaats van een richtlijn.
Graag wil ik hier enige kanttekeningen bij maken. Het is inderdaad hoopgevend dat van elke 10 overlevende kinderen geboren met 24 weken zich op twee jaar 6 zonder beperkingen hebben ontwikkeld.Leer- en gedragsproblemen  komen echter pas later naar voren en  helaas overlijden  er ook 6 van elke 10 kinderen geboren bij 24 weken. Meestal in de eerste twee weken van opname, maar soms ook veel later. Een lijdensweg die niet moet worden onderschat. Is het hoopgevend dat slechts 1 tot 2 van iedere 10 extreem te vroeg geboren kinderen zich uiteindelijk normaal ontwikkeld? Hoeveel mortaliteit is aanvaardbaar? Wanneer is de prognose van een kind slecht en wie bepaalt dat?
De behandeling van extreem te vroeg geboren kinderen is een complex vraagstuk waar iedereen, zowel ouders als behandelteam, vanuit zijn/haar eigen rol, levensgeschiedenis, achtergrond, normen en waarden anders over kan denken. Zwangerschapsduur is  belangrijk omdat deze kinderen worden geboren op de grens van de levensvatbaarheid. Gezien de naar mijn mening nog weinig hoopgevende resultaten is bij 24 weken voorlopig een zeer terughoudend beleid geïndiceerd. Ouders moeten om tot een weloverwogen beslissing te komen weten dat behandeling van deze extreem te vroeg geboren kinderen weliswaar mogelijk is, maar dat de resultaten voorlopig nog weinig hoopgevend zijn. Extreem te vroeg geboren kinderen hebben extreem veel zorg nodig en hun komst kan bepalend zijn voor het hele gezin gedurende het hele verdere leven. Daarom staat van alle factoren die mee worden gewogen in de beslissing om al dan niet te behandelen mijns inziens de nadrukkelijke wens van de ouders, uitgaande van hun levensgeschiedenis, achtergrond, normen en waarden, centraal. Niet alles dat kan dat moet.