Het einde van de term CARA in zicht?

Opinie
C.P. van Schayck
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1405-8

Zie ook de artikelen op bl. 1408, 1413, 1417 en 1422.

De verzamelnaam CARA voor ‘chronische aspecifieke respiratoire aandoeningen’, die in 1961 in Nederland werd geïntroduceerd,1 is momenteel een algemeen gebruikte aanduiding voor aandoeningen van de onderste luchtwegen. De verzamelnaam CARA is nooit geïntroduceerd als diagnose, maar meer als overkoepelende term voor de aandoeningen van astma, chronische bronchitis en emfyseem (de laatste 2 aandoeningen worden vaak in de Angelsaksische literatuur samengevat onder de term COPD, voor ‘chronic obstructive pulmonary disease’).

De zogenaamde ‘Dutch hypothesis’, voor het eerst geformuleerd in 1961 en daarna herzien in 1991,12 lag ten grondslag aan het begrip CARA. In deze hypothese wordt verondersteld dat bronchiale hyperreactiviteit naast allergie een centrale rol speelt in de pathogenese van CARA. De hypothese gaat ervan uit dat er zoveel overlap is tussen de afzonderlijke ziektebeelden dat het niet zinvol zou zijn patiënten te karakteriseren als patiënten…

Auteursinformatie

Katholieke Universiteit, vakgroep Huisarts-, Sociale en Verpleeghuisgeneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Dr.C.P.van Schayck, epidemioloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties