Combinatie van allergie en bronchiale hyperreactiviteit risicofactor voor de progressie van astma

Onderzoek
C.P. van Schayck
E. Dompeling
C.L.A. van Herwaarden
A.M.J. Wever
C. van Weel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1717-21
Abstract

Samenvatting

Doel

Omdat astma wordt verondersteld een progressieve ziekte te zijn, onderzochten wij of allergie en bronchiale hyperreactiviteit risicofactoren zijn voor deze progressie.

Opzet

Gerandomiseerd gecontroleerd interventieonderzoek.

Methode

De invloed van allergie en bronchiale hyperreactiviteit op de afname in longfunctie (geforceerd expiratoir éénseconde-volume; FEV1) en de exacerbatiefrequentie werd gedurende 2 jaar onderzocht bij 71 volwassen astmapatiënten.

Resultaten

Er was een duidelijk verband tussen de bronchiale hyperreactiviteit en de verandering-van de FEV1, onafhankelijk van de uitgangswaarde van de longfunctie. De gemiddelde verandering van de FEV1 was -94 mljaar (b.i. -39 tot -149 mljaar) bij patiënten met een sterke hyperreactiviteit (PC20 ≤ 2 mgml) en -21 mljaar (95 -betrouwbaarheidsinterval 34 tot -76 mljaar) bij patiënten met een matige hyperreactiviteit (PC20-histamine > 2 mgml). Er was geen verband tussen allergie en de verandering van de FEV1. Bij allergische patiënten had de bronchiale hyperreactiviteit echter een sterkere invloed op de afname dan bij de niet-allergische patiënten. Allergie alléén was dus geen risicofactor voor de afname in longfunctie, het is wel een risicofactor in combinatie met bronchiale hyperreactiviteit. De combinatie van bronchiale hyperreactiviteit en allergie had ook een effect op de exacerbatiefrequentie (2,4 exacerbaties per jaar; p = 0,07).

Conclusie

Astmapatiënten met allergie en bronchiale hyperreactiviteit dienen te worden beschouwd als risicogroep voor een snelle progressie van de luchtwegobstructie.

Auteursinformatie

Katholieke Universiteit, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Huisartsgeneeskunde: dr.ir.C.P.van Schayck, epidemioloog; dr.E.Dompeling; prof.dr.C.van Weel, huisarts.

Afd. Longziekten: prof.dr.C.L.A.van Herwaarden, longarts.

Rode Kruis Ziekenhuis, afd. Longziekten, Den Haag.

Dr.A.M.J.Wever, longarts.

Contact dr.ir.C.P.van Schayck

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties