Het effect van vitamine C op het optreden van sympathische-reflexdystrofie bij polsfracturen: een gerandomiseerd onderzoek

Nieuws
M.C. Lodder
B.A.C. Dijkmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1237-8

De auteurs menen dat microangiopathie bij sympathische-reflexdystrofie (RSD) wellicht een rol speelt, hetgeen het huidige onderzoek rechtvaardigt, omdat er aanwijzingen bestaan dat vitamine C de vasculaire permeabiliteit beïnvloedt.1 Patiënten met een conservatief behandelde fractuur werden in het onderzoek opgenomen en kregen 500 mg vitamine C of placebo, dagelijks gedurende…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties