Het effect van intraoperatieve hypotensie op herseninfarcten na chirurgie*

Onderzoek
Jilles B. Bijker
Suzanne Persoon
Linda M. Peelen
Karel G.M. Moons
Cor J. Kalkman
L. Jaap Kappelle
Wilton A. van Klei
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4836
Abstract

Samenvatting

Doel

Het bestuderen van de invloed van intraoperatieve hypotensie op het ontstaan van een postoperatief herseninfarct na niet-cardiale en niet-neurochirurgische ingrepen.

Opzet

Genest patiëntcontroleonderzoek.

Methode

Alle patiënten die in het UMC Utrecht een herseninfarct kregen binnen 10 dagen na een niet-cardiale en niet-neurochirurgische operatie in de periode januari 2002-juni 2009, werden gematcht met 6 controlepatiënten met dezelfde leeftijd en dezelfde ingreep zonder postoperatief herseninfarct.

Resultaten

In totaal werden 42 patiënten geïncludeerd (0,09%) die postoperatief een herseninfarct kregen. Na correctie voor mogelijk verstorende variabelen bleef de duur dat de gemiddelde arteriële bloeddruk meer dan 30% gedaald was ten opzichte van de uitgangswaarde significant geassocieerd met het optreden van een herseninfarct binnen 10 dagen na de ingreep.

Conclusie

Intraoperatieve hypotensie kan een rol spelen in het ontstaan van een postoperatief herseninfarct.

Auteursinformatie

* Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Anesthesiology (2012;116:658-64) met als titel ‘Intraoperative hypotension and perioperative ischemic stroke after general surgery: a case-control study’. Afgedrukt met toestemming.

Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Afd. Anesthesiologie: dr. J.B. Bijker, anesthesioloog (tevens: Ziekenhuis de Gelderse Vallei), prof.dr. C.J. Kalkman en dr. Wilton A. van Klei, anesthesiologen.

Afd. Neurologie: drs. S. Persoon, aios neurologie; prof.dr. L.J. Kappelle, neuroloog.

Afd. Huisartsgeneeskunde, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde: dr. L.M. Peelen en prof.dr. K.G.M. Moons, epidemiologen.

Contact dr. J.B. Bijker (BijkerJ@zgv.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 29 maart 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Jilles B. Bijker ICMJE-formulier
Suzanne Persoon ICMJE-formulier
Linda M. Peelen ICMJE-formulier
Karel G.M. Moons ICMJE-formulier
Cor J. Kalkman ICMJE-formulier
L. Jaap Kappelle ICMJE-formulier
Wilton A. van Klei ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties