Het effect van astma en de behandeling daarvan op de groei

Nieuws
H.J.L. Brackel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2212

Het effect van astma en (of) van inhalatiecorticosteroïden (ICS) op de groei is niet eenduidig. McCowan et al. verrichtten een 4-jaarsonderzoek naar de groei bij 2355 kinderen (1-15 jaar; gemiddeld 9,7 jaar) met astma, waarin tevens de sociaal-economische leefomstandigheden verdisconteerd werden.1 Lengte en gewicht werden uitgedrukt in een standaarddeviatiescore…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties