Het duurzame effect van scherpe glucoseregulatie bij recent ontdekte diabetes mellitus type 2

Opinie
Iris M.E. Wentholt
J. Hans de Vries
Frits Holleman
Joost B.L. Hoekstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B117
Abstract

Iedereen weet: scherpe glucoseregulatie moet bij patiënten met diabetes mellitus type 2. Maar waarom precies? En wanneer moeten we ermee beginnen? Relevante vragen, mede gezien de groeiende incidentie van type 2-diabetes.

De aanzet voor de scherpe glucoseregulatie kwam van de bevindingen van de ‘United Kingdom prospective diabetes study’ (UKPDS), een grote studie bij patiënten met type 2-diabetes naar het effect van scherpe glucoseregulatie op langetermijncomplicaties.1 Deze studie leverde 2 belangrijke resultaten op: ten eerste dat er minder microvasculaire schade was in de intensief behandelde groep en ten tweede een significante verlaging van de kans op hartinfarct bij patiënten die waren behandeld met metformine.1 Maar de vraag of scherpe glucoseregulatie op den duur de kans op macrovasculaire schade zou kunnen verminderen, bleef onbeantwoord.2 Recent brachten de resultaten van de UKPDS na 10 jaar follow-up hier duidelijkheid over.3

In dit commentaar geven wij een samenvatting van de bevindingen…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Inwendige Geneeskunde, Amsterdam.

Dr. I.M.E. Wentholt, arts in opleiding tot internist; dr. J.H. de Vries en dr. F. Holleman, internisten-endocrinologen; prof.dr. J.B.L. Hoekstra, internist.

Contact dr. I.M.E. Wentholt (i.m.wentholt@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 20 november 2008

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Diabetes mellitus
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties