Het doelmatig handelen van de specialisten

Opinie
A.F. Casparie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:151-2

Zie ook de artikelen op bl. 156 en 162.

In dit tijdschriftnummer zijn twee bijdragen van de hand van collega Hoogendoorn opgenomen over veranderingen in het gebruik van klinische ziekenhuisvoorzieningen in de afgelopen jaren.12 Wat is nu de gemeenschappelijke strekking van deze artikelen en welke conclusies kunnen hieruit worden getrokken?

De daling van de verpleegduur is zeker al 20 jaar aan de gang en heeft betrekking op alle leeftijdsgroepen.3 Anders is het gesteld met de opnamefrequentie. De vermindering hiervan is pas de laatste jaren ontstaan, ondanks het feit dat deze ontwikkeling niet geldt voor de bevolkingsgroep met een leeftijd boven de 65 jaar. Hetzelfde is van toepassing bij de klinische opnamefrequentie. Opvallend is dat voor de patiënten die tijdens verblijf in het ziekenhuis een operatie ondergaan, de opnamefrequentie eerder is gedaald. Ten aanzien van het aantal klinisch verrichte operaties blijkt zowel het totale aantal geopereerde patiënten…

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit, afd. Beleid en Management Gezondheidszorg, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Prof.dr.A.F.Casparie, internist.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties