Functiegericht budgetteren en budgetgericht functioneren

Perspectief
J.C. Broertjes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:236-9

In 1983 is de manier waarop de financiën over de algemene ziekenhuizen werden verdeeld, drastisch gewijzigd. Tot die tijd konden de instellingen ervan uitgaan dat de gemaakte kosten betaald zouden worden. Er bestond een financiering met een open eind. Meer produktie (in de vorm van verpleegdagen, operaties, verrichtingen) betekende meer financiële middelen voor het ziekenhuis. Dit leidde ertoe dat het aantal verrichtingen en daarmee de kosten van de gezondheidszorg elk jaar flink stegen.

In 1983 werd de taakstellende budgettering in algemene ziekenhuizen ingevoerd. Elk ziekenhuis kreeg een budget voor 1 jaar toegewezen, dat gebaseerd was op de kosten in 1982. In 1985 en 1986 werden daar nog kortingen op toegepast. Dit leidde ertoe dat er tussen de ziekenhuizen verschillen ontstonden. Ziekenhuizen die in 1982 relatief veel geld hadden uitgegeven, konden dat in de daaropvolgende jaren blijven doen; ziekenhuizen die in 1982 zuinig met het geld waren omgesprongen, moesten dat daarna…

Auteursinformatie

Rode Kruis Ziekenhuis, Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk.

J.C.Broertjes, sociaal-geneeskundige.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties