Het carpale-tunnelsyndroom

Opinie
A. Staal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1628-30

Zie ook het artikel op bl. 1639.

Zeer terecht wijzen Van Gemert, De Jongh en Maas in hun artikel in dit nummer van het Tijdschrift over het carpale-tunnelsyndroom (CTS) op de vrij hoge frequentie van deze onschuldige maar zeer hinderlijke aandoening, evenals op het gunstige operatieresultaat.1 Iedere arts, gespecialiseerd of niet, dient de klachten van het CTS te herkennen en dit geldt in bijzondere mate voor de huisarts.

Ik zal op enkele aspecten van dit ziektebeeld nader ingaan.

Pathogenese

Volgens auteurs wordt er bij het CTS zelden een oorzaak voor de beklemming van de N. medianus bij de pols gevonden. Behalve de door hen genoemde hypothyreoïdie, reumatoïde artritis, diabetes mellitus, ‘mixed tissue disease’ en arterioveneuze shunt bij dialysepatiënten is er nog een groot aantal andere oorzaken beschreven. Volledigheidshalve vermeld ik deze in de tabel, waarbij zij opgemerkt dat dit alle zeldzame ziektebeelden zijn. Bij bijna al deze aandoeningen…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Neurologie, Dr.Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Prof.dr.A.Staal, neuroloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties