Het ‘buried bumper’-syndroom

Een complicatie van PEG-sondes
Casuïstiek
29-12-2020
Aafke H.C. van Roon, Suzan Nikkessen, Sjoerd M. Lagarde en Henk R. van Buuren

Samenvatting

Achtergrond

Bij patiënten met een percutane endoscopische gastrostomie(PEG)-sonde kan het inwendige fixatieplaatje (de ‘bumper’) in de maagwand of nog dieper migreren en overgroeid raken met maagslijmvlies. Dit leidt tot het ‘buried bumper’-syndroom.

Casus

Onze patiënte kreeg tweeëneenhalf jaar na plaatsing van een PEG-sonde last van progressieve pijn ter hoogte van de insteekopening en lekkage van sondevoeding. De PEG-sonde was in de laatste 3 maanden niet ‘gedompeld en gedraaid’ (daarbij wordt de sonde een paar centimeter in het maaglumen geschoven en onderwijl om zijn as gedraaid). Bij gastroscopie bleek de bumper volledig vergroeid te zijn. Na klieven van het maagslijmvlies ter plaatse van de bumper kon deze worden gemobiliseerd en de sonde worden verwijderd.

Conclusie

Het buried-bumpersyndroom is een ernstige complicatie na plaatsing van een PEG-sonde. Vroege herkenning is belangrijk en in vrijwel alle gevallen is endoscopische therapie noodzakelijk. Dagelijks ‘dompelen en draaien’ voorkomt dat de bumper overgroeid raakt met maagslijmvlies. Met adequate voorlichting over het belang van dagelijks ‘dompelen en draaien’ moet ernaar gestreefd worden deze complicatie zoveel mogelijk te voorkomen.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing