Een complicatie van PEG-sondes

Het ‘buried bumper’-syndroom

Klinische praktijk
Aafke H.C. van Roon
Suzan Nikkessen
Sjoerd M. Lagarde
Henk R. van Buuren
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4698
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Bij patiënten met een percutane endoscopische gastrostomie(PEG)-sonde kan het inwendige fixatieplaatje (de ‘bumper’) in de maagwand of nog dieper migreren en overgroeid raken met maagslijmvlies. Dit leidt tot het ‘buried bumper’-syndroom.

Casus

Onze patiënte kreeg tweeëneenhalf jaar na plaatsing van een PEG-sonde last van progressieve pijn ter hoogte van de insteekopening en lekkage van sondevoeding. De PEG-sonde was in de laatste 3 maanden niet ‘gedompeld en gedraaid’ (daarbij wordt de sonde een paar centimeter in het maaglumen geschoven en onderwijl om zijn as gedraaid). Bij gastroscopie bleek de bumper volledig vergroeid te zijn. Na klieven van het maagslijmvlies ter plaatse van de bumper kon deze worden gemobiliseerd en de sonde worden verwijderd.

Conclusie

Het buried-bumpersyndroom is een ernstige complicatie na plaatsing van een PEG-sonde. Vroege herkenning is belangrijk en in vrijwel alle gevallen is endoscopische therapie noodzakelijk. Dagelijks ‘dompelen en draaien’ voorkomt dat de bumper overgroeid raakt met maagslijmvlies. Met adequate voorlichting over het belang van dagelijks ‘dompelen en draaien’ moet ernaar gestreefd worden deze complicatie zoveel mogelijk te voorkomen.

Auteursinformatie

Albert Schweitzer Ziekenhuis, afd. Maag-Darm-Leverziekten, Dordrecht: dr. A.H.C. van Roon, mdl-arts. Erasmus MC, Rotterdam, afd: Maag-Darm-Leverziekten: drs. S. Nikkessen en dr. H.R. van Buuren, mdl-artsen; afd: Heelkunde: dr. S.M. Lagarde, chirurg.

Contact A.H.C. van Roon (a.h.c.vanroon2@asz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Aafke H.C. van Roon ICMJE-formulier
Suzan Nikkessen ICMJE-formulier
Sjoerd M. Lagarde ICMJE-formulier
Henk R. van Buuren ICMJE-formulier
Slecht hechtende stomaplak door dermatitis
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties