Meestal het gevolg van irritatieve contactdermatitis

Slecht hechtende stomaplak door dermatitis

Klinische praktijk
Ronald H. Houwing
Sandra Oosterlaar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4911
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Huidproblemen rond een stoma komen vaak voor. Doordat de stomaplak dan niet meer goed aan de huid hecht, zijn deze huidafwijkingen zeer belastend voor de patiënt. Een lekkende stomaplak heeft grote sociale consequenties. De meest voorkomende oorzaak van huidafwijkingen rond een stoma is irritatie door de stomaplak.

Casus

Een 65-jarige man ontwikkelde een huidafwijking rond zijn stoma, waardoor zijn stomaplak niet meer goed hechtte. De oorzaak bleek een irritatieve contactdermatitis door de stomaplak. Na behandeling met een glucocorticoïd verdween de afwijking.

Conclusie

Herkenning van de verschillende oorzaken is belangrijk voor een juiste behandeling. De behandeling van irritatieve contactdermatitis bij een patiënt met een stoma is eenvoudig. Hiervoor kan een glucocorticoïd in de vorm van een spray op de huid gebruikt worden.

Auteursinformatie

Deventer Ziekenhuis, afd. Dermatologie, Deventer: dr. R.H. Houwing, dermatoloog; S. Oosterlaar, stomaverpleegkundige.

Contact R.H. Houwing (r.houwing@dz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Ronald H. Houwing ICMJE-formulier
Sandra Oosterlaar ICMJE-formulier
Het ‘buried bumper’-syndroom
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties