Het bij de beëindiging van de schouwburggijzeling in Moskou gebruikte middel en de ontoereikende voorbereiding van Nederland op een terroristische chemische calamiteit

Opinie
L.H.D.J. Booij
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:2396-401
Abstract

De wijze waarop de bevrijding van de gijzelaars in de schouwburg in Moskou in oktober 2002 heeft plaatsgevonden, heeft opnieuw duidelijk gemaakt dat de toepassing van chemicaliën bij terroristische activiteiten niet denkbeeldig is.

Chemicaliën worden sinds de Eerste Wereldoorlog in oorlogsomstandigheden en bij terroristische activiteiten toegepast. Daarbij ging het in 1915 eerst om chloorgas en kort daarna om fosgeen; in 1917 volgde mosterdgas. Sindsdien is een groot aantal chemicaliën (onder andere sarin, soman en tabun) ontwikkeld met de doelstelling tegenstanders uit te schakelen. Aanvankelijk was het daarbij kennelijk niet van belang of de betrokkenen alleen werden uitgeschakeld of ook werden gedood. Langzamerhand ontstond het besef dat uitschakelen zonder toebrengen van blijvende schade van belang is, mede omdat dit niet alleen meer in oorlogsomstandigheden, maar ook bijvoorbeeld bij politionele activiteiten kan worden toegepast. Hiervoor werden onder andere traangas (bijvoorbeeld 2-chlorobenzylideen-malononitril) en zogenaamde pepperspray ontwikkeld. Meestal gaat het daarbij om toepassing op…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Anesthesiologie, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Contact Prof.dr.L.H.D.J.Booij, anesthesioloog (l.booij@anes.umcn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

jelle
de kruijk

Als civiel arts is het volgens mij moeilijk in te schatten hoe goed we als maatschappij zijn voorbereid op deze problemen. In hetzelfde jaar dat dit artikel werd gepubliceerd kwam het thema ook uitgebreid aan de orde op anual meeting van de AAN in Denver. Aldaar begreep ik dat er intensieve contacten waren mbt preventieve maatregelen (beschikbaarheid antidotum etc) tussen het amerikaanse ministerie van defensie en NL instanties. Het zou natuurlijk wel wenselijk zijn dat er een duidelijke boodschap richting civiele ziekenhuizen komt dat ea inderdaad achter de schermen is geregeld en hoe aan te haken op het moment dat zich een situatie voordoet waarbij inzet van deze ziekenhuizen noodzakelijk is.

 

Jelle de Kruik, neuroloog. Tergooi ziekenhuizen