Het beoordelen van de centraalveneuze druk

Stand van zaken
08-01-2016
J.P.M. (Hans) Hamer, P.G. (Els) Pieper en Renée B.A. van den Brink

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Cardiologie, Groningen.

Dr. J.P.M. Hamer, cardioloog (tevens: Klinisch Training Centrum); dr. P.G. Pieper, cardioloog.

Academisch Medisch Centrum, afd. Cardiologie, Amsterdam.

Dr. R.B.A. van den Brink, cardioloog.

Contactpersoon: dr. J.P.M. Hamer (jpm.hamer@gmail.com).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
J.P.M. (Hans) HamerICMJE-formulier
P.G. (Els) PieperICMJE-formulier
Renée B.A. van den BrinkICMJE-formulier