Het belang van aldosteronantagonisme bij hartfalen: farmacotherapeutische mogelijkheden

G.F.H. Diercks
J.W.P.M. Overdiek
D.J. van Veldhuisen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:204-8
Abstract

Samenvatting

- Patiënten met hartfalen blijken tijdens behandeling met angiotensineconverterend-enzym(ACE)-remmers toch nog hoge aldosteronspiegels te hebben. Aldosteron kan het proces van hartfalen via meerdere mechanismen ongunstig beïnvloeden.

- Bij ernstig hartfalen heeft de aldosteronantagonist spironolacton zich, naast standaardbehandeling met ACE-remmers en diuretica en eventueel digoxine, een plaats verworven.

- Een nadeel van spironolacton zijn de bijwerkingen, die met name het gevolg zijn van de antiandrogene en antiprogestagene effecten. Vooral bij patiënten met minder ernstig hartfalen, bij wie spironolacton ook een gunstig effect zou kunnen hebben op sterfte en morbiditeit, is dit van belang.

- Selectieve aldosteronantagonisten (SARA's) kunnen wellicht een plaats krijgen bij de behandeling van hartfalen, met als uitgangspunt dat ze een vergelijkbaar effect als spironolacton hebben en minder bijwerkingen. Grote klinische onderzoeken worden nu opgezet om het effect van SARA's, zoals eplerenon, op sterfte en morbiditeit bij hartfalen te onderzoeken.

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit, afd. Klinische Farmacologie, Groningen.

G.F.H.Diercks, arts-onderzoeker.

Apotheek Haagse Ziekenhuizen, Den Haag.

Dr.J.W.P.M.Overdiek, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog.

Academisch Ziekenhuis, Thoraxcentrum, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Prof.dr.D.J.van Veldhuisen, cardioloog.

Contact prof.dr.D.J.van Veldhuisen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties