Het aerotoxisch syndroom: feit of fabel?

Stand van zaken
08-04-2014
Leroy J. de Graaf, Gerard Hageman, Bernie C.M. Gouders en Michel F.A. Mulder