Het aerotoxisch syndroom: feit of fabel?

Stand van zaken
08-04-2014
Leroy J. de Graaf, Gerard Hageman, Bernie C.M. Gouders en Michel F.A. Mulder
  • Commerciële straalvliegtuigen gebruiken lucht uit de motoren voornamelijk voor de voortstuwing maar ook voor het verversen van de lucht in de cabine.

  • Door keerringlekkage kan gepyrolyseerde motorolie of smeerolie de cabinelucht contamineren via het aanwezige ventilatieluchtbehandelingssysteem. Hierdoor ademen de vliegtuigbemanning en passagiers verbrande oliedampen in.

  • Blootstelling aan de emissie van al dan niet verontreinigde cabinelucht wordt geassocieerd met bepaalde gezondheidsrisico’s.

  • Dit fenomeen staat bekend als het aerotoxisch syndroom of ‘cabin contamination’.

  • De symptomen zijn aspecifiek, waarbij vermoeidheid en lichte cognitieve klachten op de voorgrond staan.

  • De mogelijk nadelige gezondheidseffecten worden toegeschreven aan onder meer het organofosfaat tricresylfosfaat, een bestanddeel van vliegtuigmotorolie dat potent neurotoxisch is.