Het aerotoxisch syndroom: feit of fabel?

Klinische praktijk
Leroy J. de Graaf
Gerard Hageman
Bernie C.M. Gouders
Michel F.A. Mulder
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A6912
Abstract

Samenvatting

  • Commerciële straalvliegtuigen gebruiken lucht uit de motoren voornamelijk voor de voortstuwing maar ook voor het verversen van de lucht in de cabine.

  • Door keerringlekkage kan gepyrolyseerde motorolie of smeerolie de cabinelucht contamineren via het aanwezige ventilatieluchtbehandelingssysteem. Hierdoor ademen de vliegtuigbemanning en passagiers verbrande oliedampen in.

  • Blootstelling aan de emissie van al dan niet verontreinigde cabinelucht wordt geassocieerd met bepaalde gezondheidsrisico’s.

  • Dit fenomeen staat bekend als het aerotoxisch syndroom of ‘cabin contamination’.

  • De symptomen zijn aspecifiek, waarbij vermoeidheid en lichte cognitieve klachten op de voorgrond staan.

  • De mogelijk nadelige gezondheidseffecten worden toegeschreven aan onder meer het organofosfaat tricresylfosfaat, een bestanddeel van vliegtuigmotorolie dat potent neurotoxisch is.

Auteursinformatie

Medisch Spectrum Twente, Enschede.

Afd. Intensive Care: L.J. de Graaf, MSc, anios IC.

Afd. Neurologie: dr. G. Hageman, neuroloog.

HumanCapitalCare B.V., Enschede.

Ir. B.C.M. Gouders, MBA, arbeidshygiënist.

Aviation Medical Consultation, Bussum.

Drs. M.F.A. Mulder, vrijgevestigd arts-onderzoeker.

Contact L.J. de Graaf, MSc (lej.degraaf@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 26 februari 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Leroy J. de Graaf ICMJE-formulier
Gerard Hageman ICMJE-formulier
Bernie C.M. Gouders ICMJE-formulier
Michel F.A. Mulder ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health

Ook interessant

Reacties