Het achtergebleven gaas, een nog steeds bestaand chirurgisch probleem

Opinie
J.N. Keeman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:245-6
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 241.

Elders in dit nummer beschrijven Schelhaas en Mastboom drie patiënten die aanvankelijk onbegrepen buikklachten hadden als gevolg van een achtergebleven gaas.1 Het achterblijven van een corpus alienum na een chirurgische ingreep is ondanks de vele voorzorgsmaatregelen die chirurgen dienaangaande treffen een probleem dat nog steeds niet uit de wereld blijkt te zijn.

Achtergebleven gazen zijn altijd het gevolg van onjuist tellen. Het tellen van gazen, naalden, instrumenten et cetera is een saaie bezigheid, die desondanks met grote zorgvuldigheid dient te geschieden. Hoewel in Nederland de instrumenterende verpleegkundige hiervoor aansprakelijk is, ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de behandelend chirurg.

Enkele jaren geleden werd op de afdeling Spoedeisende Hulp van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis een patiënte gepresenteerd met onbegrepen, hevige buikklachten. Op de buikoverzichtsfoto werd naast een ileusbeeld een schaduw waargenomen met daarin iets wat leek op een röntgendraad. De vrouw had…

Auteursinformatie

Dr.J.N.Keeman, chirurg, Herman Heijermansweg 29, 1077 WK Amsterdam.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties